Політика конфіденційності - SkyUp Airlines
Очікуйте

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА КОРИСТУВАННЯ ВЕБСАЙТОМ ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ СКАЙАП»

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
 3. ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО РЕГУЛЮЄ ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ ВЕБСАЙТУ
 5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
 6. КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЦІЛІ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЇХ ОБРОБКИ
 7. ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК
 8. ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД SKYUP ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РОЗСИЛКИ
 9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
 10. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ “COOKIES”
 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 13. ПРЕДСТАВНИК КОНТРОЛЕРА (СТАТТЯ 27 GDPR)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Політика містить інформацію про правила, які застосовуються щодо користування Вебсайтом https://www.skyup.aero/, що поширюється Товариством з обмеженою відповідальністю «АВІАКОМПАНІЯ СКАЙАП» (далі – SkyUp), юридичною особою, що зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 41403314, в тому числі, про правила обробки Персональних даних Користувачів (далі - Політика).

Дана Політика є обов’язковою до виконання SkyUp та Користувачами вебсайту SkyUp.

SkyUp залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до Політики. Політика, її нова редакція та відповідні зміни вступають в силу з моменту їхньої публікації на Вебсайті SkyUp.

Отримуючи доступ до Вебсайту, Користувачі погоджуються виконувати Політику, що є чинною на момент отримання такого доступу. Якщо Користувачі відмовляються від виконання будь-якого із положень Політики, SkyUp звертається до Користувачів із проханням надалі не використовувати Вебсайт.

Права на Вебсайт та усі розміщені на ньому Матеріали належать SkyUp.

Доступ до використання Вебсайту можливий винятково для осіб віком від 16 років.

2. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Вебсайт - вебсайт, який контролює та використовує SkyUp, а саме: https://www.skyup.aero/.

Користувач - будь-яка фізична або юридична особа, яка отримує доступ, переглядає або відвідує Вебсайт.

Використання Вебсайту - будь-яке ознайомлення, завантаження чи використання будь-якими іншими способами Матеріалів Вебсайту.

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, зокрема, про Користувачів.

Політика - правила користування, які регулюють використання Користувачами Вебсайту.

Матеріали - всі статичні та динамічні елементи, які розміщені на Вебсайті, зокрема: вся інформація та тексти, зображення, аудіо- та відеофайли, бази даних, торговельні марки та логотипи, технічні та графічні рішення Вебсайту.

Файли “cookies” - прості текстові файли, які надсилаються із Вебсайту на електронні пристрої Користувачів і зберігаються веббраузерами. Такі файли не ідентифікують Користувачів, але фіксують інформацію про їхні дії при використанні Вебсайту. Така інформація збирається з метою покращення роботи Вебсайту та налагодження відповідних параметрів: відслідковування вподобань Користувачів, автозаповнення форм, поширення інформації у соціальних мережах, адаптація послуг до встановлених вподобань Користувачів та збирання загальної статистичної інформації про користування Вебсайтом. Інформація, зібрана із використанням файлів “cookies”, не використовується для ідентифікації Користувачів чи з метою надсилання рекламних повідомлень.

3. ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО РЕГУЛЮЄ ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Обробка персональних даних Користувачів відбувається відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
Обробка персональних даних Користувачів, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (далі - «GDPR»).

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ ВЕБСАЙТУ

Користувачі мають право використовувати Вебсайт винятково з метою:

  • ознайомлення з представленими Матеріалами щодо послуг, що надаються SkyUp;
  • замовлення послуг, що надаються SkyUp;
  • участі у проектах SkyUp;
  • звернення щодо питань авіаперевезень, додаткових послуг, послуг CityBreaks та ін.;
  • звернення до SkyUp із запитами, коментарями, скаргами та пропозиціями, які можуть бути направлені на контактний email [email protected], а також подальшого отримання відповіді від SkyUp.

Будь-яке використання Вебсайту із будь-якою іншою метою вважається незаконним.

Користувачі зобов’язані:

 • при використанні Вебсайту керуватися положеннями Політики та чинними положеннями законодавства, яке застосовується;
 • використовувати Вебсайт винятково з вищевказаною метою;
 • без дозволу SkyUp жодним чином не використовувати Матеріали, які розміщені на Вебсайті з комерційною або некомерційною метою, не здійснювати декомпіляції Вебсайту, не вдаватися до дій із реверс-інжинірингу, не здійснювати розбору або спроб втручання у вихідний код Вебсайту;
 • не використовувати Вебсайт з метою направлення будь-яких повідомлень насильницького, образливого, зневажливого характеру або таких, які будь-яким іншим чином порушують право на честь, гідність та ділову репутацію SkyUp або третіх осіб, а також небажаних повідомлень комерційного характеру (“спам”);
 • не використовувати програмне забезпечення для втручання або здійснення спроб втручання в роботу Вебсайту.

5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

З метою забезпечення належного доступу та використання Користувачами Вебсайту, замовлення послуг, що надаються SkyUp, комунікації Користувачів з питань, пов’язаних із послугами SkyUp, SkyUp здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів.

SkyUp виступає в якості контролера (володільця) та розпорядника Персональних даних Користувачів в залежності від того, за яких обставин було зібрано такі дані.

У випадку збору і обробки SkyUp Персональних даних суб’єктів віком до 16 років, відповідна згода на збір та обробку таких персональних даних отримується від осіб, уповноважених на представництво інтересів відповідних суб’єктів даних. Персональні дані таких суб’єктів надаються SkyUp безпосередньо їх представниками, які гарантують SkyUp наявність у них відповідних повноважень.

SkyUp не збирає і не здійснює обробку таких категорій Персональних даних: дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних щодо статевого життя або генетичних даних Користувачів.

В процесі надання послуг SkyUp може обробляти персональні дані, за допомогою яких можна визначити фізичне або психічне здоров'я Користувачів. Така інформація відноситься до спеціальних або чутливих персональних даних відповідно до законодавства. SkyUp збирає ці персональні дані тільки в тому випадку, якщо це необхідно безпосередньо для послуг перевезення або Користувач свідомо надав її SkyUp.

Авіакомпанія SkyUp має право збирати інформацію у таких випадках:

 • для безпеки - через певний стан здоров'я Користувача і йому необхідно повідомити про це і, якщо потрібно, надати медичну довідку або пройти медичне обстеження;
 • якщо Користувач запросить спеціальні послуги або допомогу під час польоту, це може розкрити нам дані про його здоров'я (наприклад, якщо Користувач запросить допоміжний засіб пересування);
 • якщо за вибором страви (харчування на борту) можна зробити висновок про здоров'я або релігію Користувача, SkyUp не використовує цю інформацію ніяк інакше, окрім як для надання Користувачу послуг.

Якщо Користувач не дозволить SkyUp обробляти необхідні персональні дані особливих категорій, то SkyUp, відповідно, не зможе надати Користувачу спеціальні послуги, які він замовив.

SkyUp зобов’язується забезпечити вжиття усіх доступних заходів захисту Персональних даних Користувачів із урахуванням положень чинного законодавства щодо захисту персональних даних (в тому числі положень Регламенту ЄС та Ради ЄС «Про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС» від 27.04.2016 р., у випадках, в яких це підлягає застосуванню) та особливості сфери діяльності SkyUp.

6. КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЦІЛІ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЇХ ОБРОБКИ

З приводу будь-яких питань, які стосуються Персональних даних, Користувачі можуть направити запит чи скаргу представнику SkyUp з питань захисту даних на електронну адресу [email protected].

Категорії Персональних даних, мета та правові підстави їх збору та обробки поділяються залежно від того, яким чином Користувачі використовують Вебсайт. Обсяг, спосіб, мета та правові підстави збору та обробки Персональних даних SkyUp можуть змінюватися.

SkyUp здійснює збір та обробку наступних категорій Персональних даних Користувачів:

 • прізвища, імена, по-батькові Користувачів;
 • стать та дата народження Користувачів;
 • електронні адреси Користувачів;
 • номера мобільних телефонів Користувачів;
 • місто та країна проживання Користувачів;
 • паспортні дані (номер, дата закінчення дії, країна видачі, національність);
 • інформація про стан здоров’я (якщо Користувач повідомить її та/або захоче скористатися спеціальними послугами);
 • платіжна адреса Користувача;
 • банківські реквізити або дані платіжної карти Користувача;
 • місто, країна, поштовий індекс, назва компанії, реєстраційний номер підприємства (при оплаті від імені юридичної особи);
 • файли “cookies”, технічні дані для Вебсайту.

SkyUp також збирає анонімізовані дані, які не є персональними даними (SkyUp не може самостійно здійснити ідентифікацію Користувачів). Збір та обробка анонімізованих даних відбувається у консолідованому вигляді і використовується для проведення маркетингових досліджень.

SkyUp здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів Вебсайту на таких правових підставах:

 • згода на збір та обробку персональних даних;
 • виконання вимог законодавства, договору або юридичного зобов’язання;
 • законний інтерес;
 • захист життєвих інтересів суб'єкта даних або іншої фізичної особи;
 • виконання завдання, яке виконується в інтересах суспільства або для здійснення службових повноважень, покладених на SkyUp;
 • для цілей та законних інтересів, переслідуваних SkyUp або третьою стороною, крім випадків, коли над такими інтересами переважають інтереси фундаментальних прав і свобод суб’єкта даних, що вимагають охорони персональних даних, особливо, якщо суб’єктом даних є дитина.

SkyUp здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів Вебсайту відповідно до такої мети:

 • відслідковування уподобань Користувачів з метою надання персоналізованої інформації про послуги SkyUp;
 • надання відповідей на пошукові та інформаційні запити Користувачів про послуги SkyUp в рамках Вебсайту;
 • забезпечення участі Користувачів в опитуваннях, акціях, програмах лояльності SkyUp, а також інших проектах;
 • управління підпискою на інформаційну розсилку щодо послуг SkyUp;
 • забезпечення обміну інформацією із Вебсайту SkyUp за допомогою електронної пошти або в соціальних мережах;
 • проведення маркетингових досліджень та аналізу тенденцій для покращення послуг SkyUp;
 • здійснення маркетингової кампанії SkyUp за допомогою телефонних дзвінків, електронної пошти або в соціальних мережах;
 • надсилання інформаційних та рекламних матеріалів щодо послуг та діяльності SkyUp;
 • надсилання/здійснення комерційних (маркетингових) повідомлень або дзвінків;
 • бронювання/придбання туристичних послуг;
 • бронювання/придбання авіаквитка;
 • керування бронюванням;
 • бронювання/придбання страхового полісу;
 • покращення роботи Вебсайту SkyUp.
Категорії персональних даних
Мета
Правові підстави
 • файли “cookies”
 • технічні дані
 • відслідковування уподобань Користувачів з метою надання персоналізованої інформації про послуги SkyUp
 • надання відповідей на пошукові та інформаційні запити Користувачів про послуги SkyUp
 • покращення роботи Вебсайту;
 • відвідування Вебсайту
 • згода Користувача
 • законний інтерес
 • анонімізовані дані
 • проведення маркетингових досліджень та аналізу тенденцій для покращення товарів SkyUp
 • законний інтерес
 • IP-адреса
 • на Вебсайті використовуються cookies
 • пости, повідомлення, зауваження, питання у соціальних мережах, адресованих SkyUp, а також коментарі під публікаціями SkyUp або про SkyUp у соціальних мережах
 • законний інтерес
 • згода Користувача
 • ім’я
 • прізвище
 • дата народження
 • стать
 • адреса електронної пошти
 • національність
 • номер/и телефону
 • паспортні дані
 • індивідуальний податковий номер
 • інформація про стан здоров’я (у випадку повідомлення її Користувачами/або з метою використання спеціальних послуг)
 • платіжна адреса
 • дані платіжної картки
 • місто, країна, поштовий індекс
 • назва компанії, реєстраційний номер підприємства (при оплаті від імені юридичної особи)
 • придбання додаткових послуг
 • бронювання/придбання авіаквитка
 • керування бронюванням
 • виконання умов укладеного договору
 • ім’я
 • прізвище
 • дата народження
 • стать
 • адреса електронної пошти
 • номер/и телефону
 • адреса проживання
 • паспортні дані
 • національність
 • тривалість і період подорожі
 • країна подорожі
 • індивідуальний податковий номер
 • придбання страхового полісу
 • виконання умов укладеного договору
 • згода Користувача
 • адреса електронної пошти
 • ім’я
 • прізвище
 • дата народження
 • адреса
 • номер телефону
 • інформація про використання послуг SkyUp
 • надсилання/здійснення комерційних (маркетингових) повідомлень або дзвінків
 • згода Користувача
 • ім’я
 • прізвище
 • номер бронювання
 • банківські реквізити
 • номер телефону
 • адреса електронної пошти
 • адреса проживання
 • інші персональні дані, які ви нам надаєте
 • cкарги
 • звернення
 • законні інтереси

Крім вищезазначеного, SkyUp може обробляти деякі інші Персональні дані, якщо Користувач добровільно надає їх SkyUp (наприклад, звернувшись до нашої служби підтримки).
На Вебсайті доступна функція здійснення переходу до сторінок соціальних мереж, управління якими здійснюється третіми особами. Здійснюючи такий вхід, Користувачі тим самим погоджуються на надання SkyUp спільного доступу до Персональних даних в обсязі, який обумовлений налаштуваннями щодо доступу до Персональних даних у відповідній соціальній мережі.

SkyUp здійснює обробку кожної із категорій Персональних даних протягом періоду, необхідного для виконання кожної із вищевказаних цілей, після чого такі Персональні дані підлягають видаленню. У будь-якому випадку SkyUp має право зберігати Персональні дані протягом періоду, необхідного для виконання зобов’язань перед Користувачами щодо надання послуг SkyUp, а також для виконання зобов’язань, передбачених чинним законодавством.

Якщо зберігання персональних даних Користувачів не є необхідним для надання послуг і не вимагається законодавством, SkyUp їх видалить.

6.1. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ, ЯК СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 • право на доступ до Персональних даних;
 • право на внесення змін до Персональних даних;
 • право на отримання інформації щодо способів обробки Персональних даних;
 • право на інформування про порушення цілісності Персональних даних;
 • право вимагати передачу своїх Персональних даних третім особам в запитуваному Користувачами обсязі;
 • право на відкликання згоди на збір та обробку Персональних даних;
 • право на призупинення обробки Персональних даних;
 • право вимагати видалення Персональних даних.

Користувачі можуть направити запит або скаргу щодо Персональних даних представникам SkyUp з питань захисту даних на електронну адресу [email protected]. Користувачі також мають право звернутися до компетентних органів державної влади у сфері захисту персональних даних.

6.2. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ.

SkyUp здійснює передачу Персональних даних третім особам (в тому числі, і транскордонну передачу Персональних даних) винятково в тому обсязі, в якому це необхідно для виконання мети збору та обробки Персональних даних, відносно яких такий збір та обробка були попередньо здійснені безпосередньо SkyUp.

SkyUp здійснює таку передачу Персональних даних винятково у випадку необхідності, в мінімально потрібному для цього обсязі, на мінімальний строк.
Для належного виконання договірних зобов’язань, зокрема, з приводу покращення роботи та обслуговування Вебсайту, SkyUp може здійснювати передачу Персональних даних:

 • афільованим компаніям SkyUp;
 • компаніям-партнерам SkyUp;
 • компаніям-контрагентам SkyUp;
 • третім особам, зокрема, державним органам (у випадку виконання вимог законодавства).

Здійснюючи передачу Персональних даних Користувачів на користь третіх осіб, SkyUp вживає всіх доступних заходів правового, організаційного та технічного характеру для гарантування захисту Персональних даних.

Бронювання від імені іншої особи

Якщо Користувач оформлює бронювання чи замовляє послуги SkyUp від імені іншої особи (осіб), Користувач зобов'язаний попередньо отримати згоду таких осіб на виконання бронювання/замовлення послуги, попередивши про подальшу передачу SkyUp їхніх персональних даних, та відповідно повідомити їх персональні дані. Такі Користувачі несуть відповідальність за достовірність таких даних. В процесі бронювання/замовлення послуги такий Користувач представляє законні інтереси такої особи, тобто він повинен проінформувати цю особу про умови бронювання/замовлення послуги та умови цієї Політики.

Всі операційні повідомлення, що відправляються одному учаснику бронювання, також будуть відправлені іншим особам, вказаним у одному бронюванні.
Щоб запобігти такому розкриттю інформації, кожен Користувач має можливість зробити окреме замовлення послуги, вказавши свої контактні дані для зв’язку.

Реалізація права доступу до персональних даних:

За умови надання документа, що посвідчує особу у встановленому законодавством порядку, або засобами електронного зв’язку, що забезпечують належну ідентифікацію особи, суб’єкт даних має право ознайомитися зі своїми Персональними даними та отримати інформацію, з яких джерел Персональні дані збираються, цілі, для яких вони обробляються, та одержувачі, яким вони були надані протягом останнього року. Після отримання запиту суб’єкта даних, SkyUp надає запитувані дані в письмовій формі або вказує причини відмови у виконанні такого запиту не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дати отримання запиту.

Ви можете подати запит на доступ до своїх Персональних даних або внести виправлення, написавши нам на електронну пошту: [email protected]. Якщо запитувана інформація недоступна або змінена, ми повідомимо Вам причини. Зверніть увагу - ми можемо попросити Вас підтвердити Вашу особу, перш ніж розглядати такі запити по суті.

Видалення персональних даних:

Ви маєте право вимагати видалення Ваших Персональних даних, надіславши нам електронний лист на адресу електронної пошти: [email protected]. Ми розглянемо Ваш запит відповідно до вимог чинного законодавства у сфері захисту Персональних даних. Нам може знадобитися продовжувати зберігати деякі Ваші Персональні дані для цілей ведення записів та/або для завершення правовідносин, які Ви розпочали до подання запиту на видалення Персональних даних. Ви також можете будь-коли відкликати згоду на обробку Персональних даних. У випадку, якщо Ви відкликаєте свою згоду на обробку Персональних даних і ми не матимемо правових підстав для продовження обробки Ваших даних, ми припинимо їх обробку. Якщо у нас є законні підстави для подальшої обробки Ваших даних, ми маємо право продовжувати обробляти Персональні дані в межах, передбачених законодавством.

7. ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Користувачі можуть зв’язатися зі SkyUp:

 • направивши повідомлення (запит чи скаргу) через електронну адресу [email protected];
 • зателефонувавши за номерами телефонів, вказаних на Вебсайті.

Користувачі при такому зверненні повідомляють SkyUp Персональні дані в наступному обсязі: прізвище, ім’я, по-батькові; електронна адреса, номер телефону.
Детальна інформація щодо збору та обробки Персональних даних, а також умов передачі таких Персональних даних третім особам надана у відповідному розділі Політики.

Користувачі зобов’язуються не направляти через Вебсайт:

 • будь-яких повідомлень насильницького, образливого, зневажливого характеру або таких, які будь-яким іншим чином порушують право на честь, гідність та ділову репутацію SkyUp або третіх осіб;
 • небажаних повідомлень комерційного характеру (“спам”).

У випадку направлення Користувачами повідомлень вищевказаного характеру SkyUp має право не надавати відповідь на такі повідомлення.

8. ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД SKYUP ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РОЗСИЛКИ

Повідомлення від SKYUP

SkyUp може направляти Користувачам повідомлення у відповідь на повідомлення (запити та скарги, звернення), направлені через Вебсайт SkyUp або електронну пошту.

SkyUp здійснює надсилання повідомлень у вигляді електронних листів, а також шляхом зворотного дзвінка на телефонний номер, наданий Користувачем.

SkyUp також здійснює інформаційні розсилки Користувачам Вебсайту, які містять інформацію щодо послуг SkyUp, рекламні та комерційні пропозиції, а також повідомлення щодо соціальних проектів SkyUp

Інформаційні розсилки

Інформаційні розсилки здійснюються винятково на основі бази Персональних даних, які Користувачі попередньо надали SkyUp на основі добровільної інформованої згоди.

SkyUp здійснює інформаційну розсилку у вигляді електронних листів.

Користувачі можуть в будь-який момент відмовитися від отримання інформаційних розсилок SkyUp, скориставшись посиланням на відповідну функцію у кожному надісланому повідомленні.

9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Права інтелектуальної власності на Матеріали Вебсайту, а також на Вебсайт в цілому в повному обсязі належать SkyUp (або право на використання таких Матеріалів було попередньо належним чином надано SkyUp третім особам).

SkyUp забороняє Користувачам комерційне або некомерційне використання Матеріалів повністю або частково будь-яким способом (в тому числі: відтворення, представлення, адаптацію, модифікацію, оприлюднення, передачу, спотворення, інтеграцію в інший Вебсайт тощо). У разі необхідності використання Матеріалів, Користувачі можуть звернутися до SkyUp із відповідним запитом, надіславши його через електронну адресу [email protected].

У разі порушення прав інтелектуальної власності на Матеріали Вебсайту Користувачами або будь-якими третіми особами SkyUp має право вжити всіх доступних заходів із захисту порушених прав, в тому числі звернутися за захистом прав в судовому порядку.

10. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ “COOKIES”

При використанні Вебсайту відбувається використання файлів “cookies”, які встановлюються на електронні пристрої Користувачів.

SkyUp використовує наступні категорії файлів “cookies”:

 • для надання Користувачам стабільного доступу до функціоналу Вебсайту;
 • для покращення й полегшення використання Користувачами Вебсайту;
 • для надання доступу Користувачам до обміну інформацією з Вебсайту через соціальні мережі;
 • для дослідження показників, пов’язаних із аудиторією Вебсайту (аналіз трафіку, тенденцій користування).

SkyUp попередньо запитує згоду Користувачів на використання файлів “cookies” перед початком користування Вебсайтом, надсилаючи відповідне електронне повідомлення (у форматі банеру).

Користувачі мають наступні опції щодо файлів “cookies”:

 • дозволяти автоматичне збереження та використання файлів “cookies”;
 • попереджати про використання файлів “cookies”;
 • завжди блокувати використання файлів “cookies” (можливі обмеження у використанні Вебсайту у вигляді неможливості встановлення користувачами індивідуальних налаштувань).

Використання Вебсайту передбачає використання функціональних можливостей інших ресурсів, в тому числі:

 • соціальних мереж. Порядок використання файлів “cookies” регулюється відповідними політиками таких компаній;
 • Google Analytics для збирання загальної статистичної інформації про користування Вебсайтом (така інформація використовується Компанією винятково для покращення контенту та послуг із використання Вебсайту). Порядок функціонування Google Analytics регулюється відповідною політикою компанії.

Користувач погоджується на використання файлів cookies та передачу їх Rakuten Advertising

SkyUp звертає увагу, що блокування використання файлів “cookies” може призвести до некоректного функціонування Вебсайту. Користувачі мають право блокувати використання файлів “cookies” повністю або частково (певні типи файлів “cookies”) шляхом внесення змін до налаштувань веб-браузерів пристроїв, які вони використовують для доступу до Вебсайту.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Недотримання Користувачами будь-якого положення Політики є порушенням і тягне за собою відповідальність, встановлену Політикою і правом, яке застосовується до її регулювання.

SkyUp докладає максимальних зусиль з метою надання безпечного, безперебійного та коректного доступу Користувачів до Вебсайту. При цьому SkyUp не несе відповідальності за перебої в роботі Вебсайту, несумісність Вебсайту із усіма типами пристроїв Користувачів, а також неможливість отримання Користувачами доступу до Вебсайту внаслідок неможливості підключення до мережі Інтернет. SkyUp залишає за собою право повністю або частково обмежувати доступ Користувачів до Вебсайту.

SkyUp не несе відповідальність перед Користувачами за будь-які збитки, які виникають в результаті використання Вебсайту. SkyUp також не несе відповідальності перед третіми особами за будь-які дії Користувачів, вчинені з використанням Вебсайту.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила вступають в силу з моменту публікації на Вебсайті.

Врегулювання будь-яких питань, що виникають між SkyUp та Користувачами щодо використання Вебсайту, відбувається шляхом переговорів між сторонами і звернення Користувачів до SkyUp із відповідним запитом, а також відповідно до чинного законодавства України.

З приводу будь-яких питань, які виникають щодо використання Вебсайту, Користувачі можуть звертатися до служби підтримки SkyUp за електронною адресою [email protected].

З приводу питань, які стосуються збору та обробки Персональних даних Користувачі можуть звертатися до представника SkyUp з питань захисту даних за електронною адресою [email protected]

13. ПРЕДСТАВНИК КОНТРОЛЕРА (СТАТТЯ 27 GDPR)

Відповідно до вимог статті 27 GDPR, SkyUp, як Контролер, призначив свого Представника у ЄС. Суб'єкт даних може надсилати запити з питань обробки персональних даних, як до Представника, так і безпосередньо до Контролера. Нижче наведено контактні дані Представника:

GLOBAL TRAVEL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, юридична особа зареєстрована та діє відповідно до законодавства Польщі, головний офіс знаходиться за адресою: UL. LENARTOWICZA 5/3, 31-138 KRAKÓW, Poland.

Email Представника: [email protected]